Pikëpamja e DISER për tregun global të bakrit

Abstrakt:Vlerësimet e prodhimit: Në vitin 2021, prodhimi global i minierës së bakrit do të jetë 21.694 milionë tonë, një rritje prej 5% nga viti në vit.Normat e rritjes në 2022 dhe 2023 pritet të jenë përkatësisht 4.4% dhe 4.6%.Në vitin 2021, prodhimi global i bakrit të rafinuar pritet të jetë 25.183 milionë tonë, një rritje nga viti në vit prej 4.4%.Normat e rritjes në 2022 dhe 2023 pritet të jenë përkatësisht 4.1% dhe 3.1%.

Departamenti Australian i Industrisë, Shkencës, Energjisë dhe Burimeve (DISER)

Vlerësimet e prodhimit:Në vitin 2021, prodhimi global i minierës së bakrit do të jetë 21.694 milionë tonë, një rritje prej 5% nga viti në vit.Normat e rritjes në 2022 dhe 2023 pritet të jenë përkatësisht 4.4% dhe 4.6%.Në vitin 2021, prodhimi global i bakrit të rafinuar pritet të jetë 25.183 milionë tonë, një rritje nga viti në vit prej 4.4%.Normat e rritjes në 2022 dhe 2023 pritet të jenë përkatësisht 4.1% dhe 3.1%.

Parashikimi i konsumit:Në vitin 2021, konsumi global i bakrit do të jetë 25,977 milionë tonë, një rritje prej 3,7% nga viti në vit.Normat e rritjes në 2022 dhe 2023 pritet të jenë përkatësisht 2.3% dhe 3.3%.

Parashikimi i çmimeve:Çmimi mesatar nominal i bakrit LME në vitin 2021 do të jetë 9,228 USD/ton, një rritje prej 50% nga viti në vit.2022 dhe 2023 pritet të jenë përkatësisht 9,039 dollarë dhe 8,518 dollarë/t.


Koha e postimit: Prill-12-2022